My pinball machine

Ik had een paar jaar lang deze flipperkast uit het jaar 1974. Het is een Williams. Ik heb had voor weinig geld gekocht maar hij heeft het in mijn bezit nooit gedaan. Evengoed was het een mooie.

I used to have this Williams pinball machine from 1974. I'd bought it for a small amount, but never got it to work. It looked nice, though.

Beken het maar... Hij is prachtig!
(Tenminste, dat vind ik)
Ik heb al heel lang een of meer flipperkasten. Ook toen ik er eigenlijk geen ruimte voor had. De kasten die ik gehad heb heten: Flip Flop, Capersville, Saturn, Amigo en daarna kwam dus deze : Star Pool. Ik had er ook een elektrisch schema bij.

Update: Hij is weg! Ik zag het niet lukken deze kast te repareren. Ik heb hem verkocht aan iemand die waarschijnlijk handiger is dan ik.

Admit it...it's beautiful!
(At least, that's what I think)
I've had one or more pinball machines for a very long time. Even when I did not really have the space. The ones I've owned are called: Flip Flop, Capersville, Saturn, Amigo and now it's this one: Star Pool. I've also got the schematics for this one.

Update: It's gone! I felt I was not up to fixing this machine. I sold it to someone who I think is probably a better handyperson than I am.

 

De kast die hierna kwam en het ook niet deed: Jungle Queen. Klik om meer te zien.
The machine that came after this one, and didn't work either: Jungle Queen. Click the pic to see more.
Het is niet te geloven, maar de huidige kast is er ééntje die speelt!
It's unbelievable, but the current machine actually works!

De Comet is een kast uit 1985 van Williams. Leuk om te zien, vol met grappige geluidseffecten en hij speelt prima.
Ik heb er 175 euro voor betaald en dat is hij me ook zeker waard.

The Comet is a 1985 Williams machine. It looks nice, it's packed with silly sound effects and it plays well.
I paid 175 euros and it's well worth it.
 Terug naar de Index.
Back to the Index.